Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, trường Tiểu học Chà Là tổ chức sinh hoạt cụm Tổng phụ trách Đội.
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 03/10/2014 của của Ban thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ chính trị và kế hoạch số 92 của Ban ...
Ngày 21 tháng 10 năm 2014 Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đầm Dơi phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng Tổng phụ trách Đội năm 2014.
Thông báo số 359/PGDĐT ngày 14/10/2014 về việc tập huấn kỹ năng công tác Đội năm 2014.