Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
18 trường Mầm non - Mẫu giáo:
 
TT Tên trường Họ và tên Ch.vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1  MN Thị Trấn  Lê Ái Kiều HT 07803 221266 0913 858553
 Mai Thị Hường P.HT   0978 279325
2  MN Chà Là  Trần Bích Chi HT 07803 851807 0913 119356
 Trần Hồng Nhung P.HT   0914 124177
 Trần Cẩm Vân P.HT   0916 540787
3  MG Tạ An Khương Trần Kim Em HT   0918 633 119
 Lê Mộng Nghi P.HT   0974 429911
4  MG Tạ An Khương Nam Lý Mỹ Đèo HT   0917 715 367
 Nguyễn Thu Hiền P.HT   0962 199799
5  MG Tạ An Khương Đông  Võ Kim Quyên HT   0919 111892
 Nguyễn Ngọc Triệu P.HT   0834 487778
6  MG Tân Đức Nguyễn Thu Nga HT   0919 842324
 Đỗ Thị Thu Đông P.HT   0948 648237
7  MG Tân Thuận  Lê Thị Huệ HT 07803 853323 0859 299149
 Nguyễn Thị Na P.HT   0977 113321
8  MG Tân Tiến  Đỗ Thanh Nhàn HT 07803 852456 0896 357928
 Lê Thị Nhung P.HT   0877 226322
9  MG Vàm Đầm   Lê Kim Ngân HT 07803 859671 0917 475370
Nguyễn Xuân Mới P.HT   0917 937446
10  MG Thanh Tùng  Nguyễn Thu Lúi HT 07803 854830 0916 424202
 Lưu Thị Út P.HT   0834 477647
11  MG Ngọc Chánh  Văn Bích Thủy HT 07806 279636 0919 625025
 Trịnh Thị Tố Loan P.HT   0847 076166
 Lê Kim Thúy P.HT   0879 135559
12  MG Tân Dân  Nguyễn Phương Huệ HT   0914 219243
 Dương Bích Hường P.HT   0919 625449
13  MG Tân Duyệt Huỳnh Phượng Kiều HT   0948 567 119
 Huỳnh Lan P.HT   0942 289168
 Trà Kiều Hoa P.HT   0918 499 221
14  MG Tân Trung  Lê Ánh Trang HT   0875 872174
 Huỳnh Thúy Diệu P.HT   0947 680606
 Phạm Hồng Tho P.HT   0918 829909
15  MG Cái Keo  Trần Thanh Nhàn HT   0856 086264
 Hồ Mộng Đẹp P.HT   0914 248195
 Huỳnh Chúc Phương P.HT   0916 740372
16  MG Quách Phẩm Bắc  Trần Thúy Phượng HT   0945 789927
 Dương Huyền Chân P.HT   0947 717622
17 MN Sen Hồng  Nguyễn Hồng Nga HT   0918 209629
Ngô Thị Luyên P.HT   0974 778005
18 MN Tư thục Chí Nhân