Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
35 trường tiểu học:
 
TT Tên trường Họ và tên Ch.vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1  TH Ngô Bình An  Nguyễn Tiến Dũng HT   0919 626256
 Trần Thị Quỳnh Dao P.HT   0916 419593
2  TH Phan Ngọc Hiển  Nguyễn Thị Ngọc Tươi HT   0918 218129
 Nguyễn Hữu Thọ P.HT   0191 310969
 Nguyễn Trúc Linh P.HT   01254 558391
3  TH Mương Điều  Trần Văn Út HT   0919 925831
 Lê Văn Năm PHT   0919 013698
4  TH Thành Điền  Trần Thanh Sơn HT   0918 664512
 Trần Thanh Thảo P.HT   0919 188756
5  TH TAK Nam  Trần Việt Khái HT 07803 858553 0919 053993
 Trần Minh Nam P.HT   0919 111874
Quách Hải Tùng P.HT   0918572722
6  TH Tân Thới  Nguyễn Văn Nghiêm HT 07803 959011 0918 339684
 Trịnh Công Sơn P.HT   0919 111534
7  TH Thới Phong  Hồ Thanh Tuấn HT   0918 247163
 Nguyễn Quốc Việt P.HT   0915 720661
8  TH Tân Đức  Phan Văn Tuấn HT   0919713711
 Nguyễn Minh Chiến P.HT   0919 925002
9  TH Tân  Phước Tiêu Hồng Thắm HT   0915 717597
 Thái Hồng Mãnh P.HT   0919 942551
10  TH Hiệp Bình  Trịnh Minh Đương HT   0918 246321
 Phùng Minh Thắng P.HT   0843 222727
11  TH Hòa Bình  Lê Thanh Thảo HT   0839297167
 Lê Tuyết Trinh P.HT   0839 695298
12  TH Tân Thuận  Thi Văn Phúc HT   0939965915
 Tô Chiến Trận P.HT   0919 948800
13  TH Thuận Hòa  Tiêu Hoàng Khởi HT   0919625026
       
14  TH Lưu Hoa Thanh Nguyễn Trường Sơn HT 07803 853046 0919135575
 Hà Ngọc Tính P.HT   0947300504
15  TH Tân Tiến  Lâm Kim Tiên HT 07803 852065 0945 862350
 Chung Hoàng Kiệt P.HT   0914 951448
16  TH Long Hòa  Huỳnh Minh Thống HT 07803 946256 0917 852289
 Nguyễn Chí Linh P.HT   01234 625789
17  TH Vàm Đầm Ngô Bình Xuyên HT 07803 859204 0917 249499
 Lê Chí Hưởng P.HT   0945 864024
18  TH Hồng Phước  Đặng Minh Hoài HT   0913 779859
 Trịnh Hoàng Minh P.HT   0918 828131
19  TH Hố Gùi  Trần Chí Dũng HT   0919 688993
 Nguyễn Văn Nhi P.HT   0915 486533
20  TH Tân Điền  Nguyễn Tấn Ngọc HT   0919 801269
 Phạm Đức Thạnh P.HT   0918 633300
 Triệu Thanh Rịnh P.HT   0934 117389
21  TH Thanh Tùng  Trần Thanh Tươi HT   0918 674967
 Lâm Ngọc Quyển P.HT   0918 686805
22  TH Ngọc Chánh  Hồ Hoàng Đệ HT 07803 956056 0915 787932
 Nguyễn Hoàng Kiếm P.HT   0918 378611
23  TH Tân Hùng  Tạ Chí Thẩm HT 07803 956001 0919 757306
 Đoàn Văn Út P.HT    
24  TH Tân Dân  Trà Thanh Trí HT   0918 151183
 Đoàn Ngọc Sơn  P.HT    0919525099
25  TH Tân Hồng  Đào Minh Thắng HT   0918 411516
 Đoàn Vui Tươi P.HT   0919 133836
26  TH Đồng Tâm Nguyễn Ngọc Sang HT   0983 785985
 Ngô Thanh Bằng P.HT   0916 417469
27  TH Tân Duyệt  Trần Út Đẹp HT 0780 3503156 0918 466694
 Đinh Thùy Trang P.HT   0916861945
28  TH Chà Là  Ngô Văn Huy HT   0916 914324
 Đinh Quốc Sử P.HT   0919 325379
 Trần Quang Nghị P.HT   0919 219255
29  TH Trần Văn Phán  Trần Quang Khẳng HT   0918 664562
 Lê Văn Xuân P.HT   01234 980666
 Huỳnh Văn Ửng P.HT   0949 129872
30  TH Tân Trung (Tân Trung)  Lê Phước Hậu HT   0913 122900
 Trần Minh Thanh P.HT   0918 163800
31  TH Thành Vọng  Nguyễn Hoàng Tứ HT   0919 349856
 Trần Hồng Nhung P.HT   0914 958676
32  TH Cái Keo  Nguyễn Ngọc Tuấn HT   0918 346936
 Trương Anh Dũng P.HT   0919 925494
33  TH An Lập     07803 850558  
 Tô Cường Phến P.HT   0919 925459
34  TH Tân Trung (QPB)  Đỗ Minh Mẫn HT 07803 850437 0977 469403
 Nguyễn Phục Nguyên P.HT   0918 664031
35  TH Bến Bào  Mai Thanh Sơn HT   0919 346735
 Ngô Quang Be P.HT   0914 432786