Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
38 trường tiểu học:
 
TT Tên trường Họ và tên Ch.vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1  TH Ngô Bình An  Nguyễn Tiến Dũng HT   0919 626256
 Trần Thị Quỳnh Dao P.HT   0916 419593
2  TH Phan Ngọc Hiển  Nguyễn Thị Ngọc Tươi HT   0918 218129
 Nguyễn Hữu Thọ P.HT   0191 310969
 Nguyễn Trúc Linh P.HT   01254 558391
3  TH Mương Điều  Trần Văn Út HT   0919 925831
 Lê Văn Năm PHT   0919 013698
4  TH Thành Điền  Trần Thanh Sơn HT   0918 664512
 Trần Thanh Thảo P.HT   0919 188756
5  TH Tân Thành  Trần Việt Khái HT 07803 858553 0919 053993
 Trần Minh Nam P.HT   0919 111874
6  TH Tân Long (TAKN)  Quách Hải Tùng HT   0918 572722
       
7  TH Tân Thới  Nguyễn Văn Nghiêm HT 07803 959011 0918 339684
 Trịnh Công Sơn P.HT   0919 111534
8  TH Thới Phong  Hồ Thanh Tuấn HT   0918 247163
 Nguyễn Quốc Việt P.HT   0915 720661
9  TH Tân Đức  Tiêu Hồng Thắm HT   0915 717597
 Nguyễn Minh Chiến P.HT   0919 925002
10  TH Tân  Phước  Lê Thanh Thảo HT   0919 163067
 Thái Hồng Mãnh P.HT   0919 942551
11  TH Hiệp Bình  Trịnh Minh Đương HT   0918 246321
 Phùng Minh Thắng P.HT   01243 222727
12  TH Hòa Bình  Phan Văn Tuấn HT   0943 223307
 Lê Tuyết Trinh P.HT   01239 695298
13  TH Tân Thuận  Tiêu Hoàng Khởi HT   0919 625026
 Tô Chiến Trận P.HT   0919 948800
14  TH Thuận Hòa  Nguyễn Trường Sơn HT   0919 135575
       
15  TH Lưu Hoa Thanh  Thi Văn Phúc HT 07803 853046 0939 965915
 Hà Ngọc Tính P.HT   0947300504
16  TH Tân Tiến  Lâm Kim Tiên HT 07803 852065 0945 862350
 Chung Hoàng Kiệt P.HT   0914 951448
17  TH Long Hòa  Huỳnh Minh Thống HT 07803 946256 0917 852289
 Nguyễn Chí Linh P.HT   01234 625789
18  TH Tân Long (Tân Tiến)  Phạm Trúc Giang HT   0918 640676
 Mã Minh Cảnh P.HT   0913620480
19  TH Vàm Đầm  Đoàn Ngọc Châu HT 07803 859204 0916 666617
 Nguyễn Kinh Kha P.HT   0947 479906
 Lê Chí Hưởng P.HT   0945 864024
20  TH Hồng Phước  Đặng Minh Hoài HT   0913 779859
 Trịnh Hoàng Minh P.HT   0918 828131
21  TH Hố Gùi  Trần Chí Dũng HT   0919 688993
 Nguyễn Văn Nhi P.HT   0915 486533
22  TH Tân Điền  Nguyễn Tấn Ngọc HT   0919 801269
 Phạm Đức Thạnh P.HT   0918 633300
 Triệu Thanh Rịnh P.HT   0934 117389
23  TH Thanh Tùng  Ngô Bình Xuyên HT   0917 249499
 Lâm Ngọc Quyển P.HT   0918 686805
 Trần Thanh Tươi P.HT   0918 674967
24  TH Ngọc Chánh  Hồ Hoàng Đệ HT 07803 956056 0915 787932
 Nguyễn Hoàng Kiếm P.HT   0918 378611
25  TH Tân Hùng  Trần Hồng Quân HT 07803 956001 0946 014305
 Tạ Chí Thẩm P.HT   0919 757306
26  TH Tân Dân  Trà Thanh Trí P.HT   0918 151183
       
27  TH Tân Hồng  Đào Minh Thắng HT   0918 411516
 Đoàn Vui Tươi P.HT   0919 133836
28  TH Đồng Tâm  Đoàn Thái Hùng HT   0918 786681
 Ngô Thanh Bằng P.HT   0916 417469
29  TH Tân Duyệt  Nguyễn Ngọc Sang HT 0780 3503156 0983 785985
 Trần Kim Loan P.HT   0983 699201
30  TH Tân Khánh  Trần Út Đẹp HT 0780 3858474 0918 466694
 Đinh Thùy Trang P.HT   0916 861945
31  TH Chà Là  Ngô Văn Huy P.HT   0916 914324
 Đinh Quốc Sử P.HT   0919 325379
 Trần Quang Nghị P.HT   0919 219255
32  TH Trần Văn Phán  Trần Quang Khẳng HT   0918 664562
 Lê Văn Xuân P.HT   01234 980666
 Huỳnh Văn Ửng P.HT   0949 129872
33  TH Tân Phú  Lê Phước Hậu HT   0913 122900
 Trần Minh Thanh P.HT   0918 163800
34  TH Thành Vọng  Nguyễn Hoàng Tứ HT   0919 349856
 Trần Hồng Nhung P.HT   0914 958676
35  TH Cái Keo  Nguyễn Ngọc Tuấn HT   0918 346936
 Trương Anh Dũng P.HT   0919 925494
36  TH An Lập  Huỳnh Của HT 07803 850558 0919 219289
 Nguyễn Minh Lạc P.HT   0982 935559
37  TH Tân Trung  Đỗ Minh Mẫn HT 07803 850437 0977 469403
 Nguyễn Phục Nguyên P.HT   0918 664031
38  TH Bến Bào  Đặng Quốc Thích HT 07803 851811 0918 052597
 Mai Thanh Sơn P.HT   0919 346735
 Ngô Quang Be P.HT   0914 432786