Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS TRỰC THUỘC:
1. THCS Dương Thị Cẩm Vân.
2. THCS Tạ An Khương. 
3. THCS Tạ An Khương Nam
4. THCS Thới Phong
5. THCS Hiệp Bình
6. THCS Thành Vọng
7. THCS Tân Thuận
8. THCS Tân Tiến
9. THCS Long Hòa
10. THCS Nguyễn Huân
11. THCS Thanh Tùng
12. THCS Tân Duyệt
13. THCS Trần Phán
14. THCS Quách Văn Phẩm
15. THCS Quách Phẩm Bắc
16. THCS Tân Dân
17. THCS Ngọc Chánh
18. THCS Phan Ngọc Hiển