Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn, điều chỉnh thông tin cán bộ, giáo viên trong phần mềm PMIS cho các đơn vị, trường học.
Đăng nhập tài khoản EMIS online báo cáo thống kê hồ sơ trường số liệu cuối năm học 2014 – 2015
Về việc triển khai tập huấn phần mềm PMIS năm 2014
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến – online với thành phần, thời gian, địa điểm và kinh ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung ...
Công văn số 389/PGDĐT ngày 31/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thong tin công chức, viên chức vào phần mềm PMIS năm 2014.