Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Cập nhật thông tin công chức, viên chức vào phần mềm PMIS năm 2014
          Công văn số 389/PGDĐT ngày 31/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thong tin công chức, viên chức vào phần mềm PMIS năm 2014.

         Xem nội dung công văn dưới đây:
         File đính kèm: CV 389/PGDĐT

Các tin liên quan