Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Cập nhật thông tin công chức, viên chức vào phần mềm PMIS năm 2014
          Công văn số 389/PGDĐT ngày 31/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thong tin công chức, viên chức vào phần mềm PMIS năm 2014.

         Xem nội dung công văn dưới đây:
         File đính kèm: CV 389/PGDĐT

Các tin liên quan