Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Nhập dữ liệu hồ sơ trường lên hệ thống online phân hệ EMIS năm học 2014-2015
          Công văn 438/PGDĐT ngày 14/11/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc nhập dữ liệu hồ sơ trường lên hệ thống online (phân hệ EMIS) năm học 2014-2015.

        Tải công văn và hướng dẫn dưới đây:
        Công văn: 438/PGDĐT
        Tài liệu: Hướng dẫn nhập dữ liệu

Các tin liên quan