Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời hướng dẫn điều chỉnh thông tin cán bộ, giáo viên trong phần mềm PMIS
Thư mời số 136/TM-PGDĐT ngày 19/5/2015 của Phòng GD&ĐT về việc điều chỉnh thông tin cán bộ, giáo viên trong phần mềm PMIS.
Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/5/2015.

Xem thư mời và tập tin đính kèm:
Thư mời số: 136/TM-PGDĐT
Tập tin        : Dữ liệu

 

Các tin liên quan