Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Giới thiệu chung Phòng GD&ĐT Đầm Dơi
                                                                  
1. Giới thiệu khái quát
Tên đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đầm Dơi
Địa chỉ: Số 140, Khóm I Thị Trấn, Huyện Đầm Dơi.
Điện thoại: (0780) 3858 241 - Fax: (0780) 3858 241
2. Thành tích đã đạt được của đơn vị
Trong những năm gần đây nhờ đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không” của ngành, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm”, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức và tự học và sáng tạo” chất lượng Giáo dục & Đào tạo Đầm Dơi không ngừng được nâng lên và phát triển.
a) Chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo:
- Tiếp tục phát triển quy mô giáo dục đào tạo, tăng cường công tác vận động học sinh đến trường tỷ lệ hàng năm đạt 99% trở lên, giảm dần tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Mạng lưới trường lớp được mở rộng theo hướng ngày càng đáp ứng tốt cho điều kiện học của học sinh.
- Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến khá rõ nét nhất là chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi ngày một được khẳng định, nhiều năm qua các hội thi cấp tỉnh.
* Chất lượng học sinh đại trà ổn đinh, tỷ lệ học sinh lưu ban thấp hàng năm từ 1,45% đến 2,26%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt bình quân từ 98%, học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99% trở lên.
Hàng năm số học sinh có hạnh kiểm khá và tốt đạt tỷ lệ trên 98%
+ Chất lượng học sinh giỏi các môn văn hoá và học sinh giỏi  các kỳ thi ngoại khoá hàng năm đều đạt khá ở cấp huyện và cấp tỉnh.
+ Giáo dục Mầm non được mở rộng đến nay có 10/16 đơn vị xã thị trấn có trường Mẫu giáo, Mầm non. Chất lượng giáo dục Mầm non  những năm gần đây có chuyển biến rõ rệt thông qua các chuyên đề phương pháp đổi mới về chăm sóc giáo dục trẻ.
b) Xây dựng đội ngũ:
Hiện nay toàn ngành giáo dục huyện Đầm Dơi có 1.801 cán bộ, giáo viên.
Đội ngũ cán bộ giáo viên được cũng cố ổn định và phát triển từng bước được nâng chất lượng để đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương  Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đội ngũ thầy cô giáo đã tạo nên phong trào phấn đấu trở thành giáo viên giỏi chiến sĩ thi đua, tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc.
c) Đầu tư cơ sở vật chất:
Được sự quan tâm của Huyện uỷ, UBND huyện, của ngành GD&ĐT Cà Mau. Ngành GD&ĐT Đầm Dơi đã nổ lực khắc phục khó khăn đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy mọi nguồn lực để chăm lo, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay đổi sách giáo khoa mới. Hiện nay toàn ngành có 3 trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2009 tiếp tục đầu tư 5 trường để đạt chuẩn quốc gia.
Triển khai hiệu quả chương trình kiên cố hoá trường lớp học. Với tổng số  298 phòng đã triển khai giai đoạn I và 343 phòng đang triển khai giai đoạn II.
d) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở - chống mù chữ tiếp tục củng cố và duy trì. Huyện đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở - chống mù chữ  năm 2008.
e) Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục từ Phòng đến các trường học tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, không ngừng được đổi mới trong công tác quản lý dạy và học. Thường xuyên được duy trì, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý dạy và học. Trong công tác chỉ đạo chuyên môn Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong những năm qua, trước hết là tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung, chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm thực hiện mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chính vì vậy trong thời gian qua phong trào thi đua dạy tốt được tiếp tục duy trì qua hàng năm: thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi, Hội thi sử dụng đồ dùng dạy học được cấp và tự làm… các hội thi đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả và có ảnh hưởng, tác động đến tinh thần phấn đấu của giáo viên.
* Những kết quả thi đua đã đạt được của ngành giáo dục đào tạo huyện năm năm gần đây:
- Bằng khen của Thủ tướng: 1
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: tập thể và cá nhân: 12
- Huy chương vì sự nghiệp GD&ĐT: 239 cá nhân trong và ngoài ngành
- Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh: 7
- Bằng khen của UBND Tỉnh cá nhân và tập thể: 347.
- Tập thể lao động xuất sắc: 31
- Thành tích chung của ngành giáo dục 5 năm liền được công nhận 11/12 tiêu chí thi đua, đặc biệt năm học 2007 – 2008 Phòng GD&ĐT Đầm Dơi được Sở GD&ĐT khen 11 chỉ tiêu công tác.
3. Định hướng phát triển của đơn vị
Đầm Dơi đang hoà mình cùng với các đơn vị khác trong tỉnh phấn đấu đưa GD&ĐT của huyện phát triển nhanh, mạnh, bền vững với chất lượng ngày càng cao. Ngành GD&ĐT huyện xác định cần phát triển theo một quy hoạch lâu dài, dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội chung của toàn huyện và chiến lượt giáo dục đến năm 2010 và những năm tiếp theo được chính phủ phê duyệt.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học, thường xuyên làm công tác phân tích đánh giá khách quan các hiện trạng và dự báo phát triển GD&ĐT trong từng giai giai đoạn. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống quan điểm, mục tiêu, giải pháp cơ bản có tính chiến lược lâu dài phù hợp với địa phương. Đó là những giải pháp quy hoạch hệ thống GD&ĐT Các ngành học cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu GD&ĐT ngày càng cao của địa phương.
- Xây dựng và phát triển GD&ĐT tạo nguồn nhân lực cho địa phương thực hiện công cuộc phát triển theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.
- Thường xuyên củng cố và phát triển công tác tổ chức của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị xem trọng công tác phối kết hợp các mối quan hệ với tổ chức xã hội quần chúng đoàn thể, đặc biệt là tổ chức công đoàn trong việc vận động thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” xã hội hoá giáo dục, các cuộc vận động lớn của ngành… từ đó góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, thúc đẩy quy mô và chất lượng giáo dục phát triển: giảm tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không” với 4 nội dung, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Qui hoạch mạng lới trường lớp đến sau năm 2010 có 100% đơn vị xã, thị trấn có trường mẫu giáo, tiến tới mẫu giáo cấp học bắt buộc khi vào lớp 1.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên sau năm 2010 đạt chuẩn theo qui định và có 30% trên chuẩn.
- Chất lượng học sinh luôn được quan tâm, nâng chất lương đại trà, chất lượng học sinh giỏi, phấn đấu huyện trở thành lá cờ đầu về công tác này.
 
                                                                    Đầm Dơi, ngày 8 tháng 11 năm 2009
                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
                                                                                          (Đã ký)
                                                                                     Tạ Thanh Vũ