Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện Đầm Dơi tiến hành công tác kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC trên địa bàn huyện năm 2017
Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Dơi năm 2017, Ngày 17/11/2017, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tổ chức họp triển khai kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong đoàn.
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tân Đức
Ông Võ Lợi -  Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh nội dung kiểm tra: cần kiểm tra hồ sơ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, số liệu đối chiếu với hồ sơ minh chứng, phiếu điều tra và đi thực tế ở từng đơn vị. Qua đó đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các địa phương. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 22/11/2017 đến ngày 01/12/2017. Kết thúc đoàn kiểm tra Phòng GD&ĐT sẽ tổng hợp hồ sơ huyện trình Sở GD&ĐT về kiểm tra huyện trong thời gian tới./.

Lịch kiểm tra xem tại đây
Quốc Cần

Các tin liên quan