Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán
TỔ BỘ MÔN TOÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN
Ngày 14/01/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán” cấp huyện cho hơn 80 giáo viên tổ bộ môn toán ở 18/18 trường THCS trong toàn huyện.
Đây là một chuyên đề rất thiết thực giúp các thầy cô ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và dạy học môn toán đạt hiệu quả cao.

 
Thầy Trần Văn Mười – Giáo viên trường THCS Tân Tiến triển khai nội dung chuyên đề

Các thầy cô tập trung nghe hướng dẫn và thực hành.
Hồ Quốc Cần - Phòng GD&ĐT Đầm Dơi

Các tin liên quan