Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo tổ chức tập huấn chuyên đề Giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2014-2015
          Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 09/9/2014 về Kế hoạch tháng 09, 10 năm học 2014-2015. Phòng GD&Đ tổ chức chuyên đề Giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2014-2014.

          Dưới đây là nội dung Công văn:

          File đính kèm: CV 363/PGDĐT

Các tin liên quan