Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Trường THCS Quách Văn Phẩm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm đợt 1 năm học 2015 - 2016
       Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 19/10/2015 của Phòng GD&ĐT Đầm Dơi về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS năm học 2015-2016; ngày 26/11/2015 tại trường THCS Quách Văn Phẩm với vai trò là cụm trưởng đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 3 lần thứ nhất.

      Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt cụm có ông Trần Thanh Văn - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, về phía các trường THCS sinh hoạt chuyên môn trong cụm 3 tại trường THCS Quách Văn Phẩm gồm: THCS Quách Văn Phẩm (cụm trưởng) THCS Trần Phán, THCS Quách Phẩm Bắc, THCS Nguyễn Huân, THCS Thanh Tùng và THCS Ngọc Chánh. Tổng số CBQL và giáo viên cốt cán các bộ môn: Vật lý, Ngữ văn, Địa lý của 06 trường tham gia sinh hoạt chuyên môn tại cụm 3 là 30 người.

      Nội dung sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất tập trung vào các vấn đề như: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) theo tinh thần công văn 346/PGDĐT ngày 24/9/2015 của Phòng GF&ĐT Đầm Dơi, thảo luận về việc áp dụng công văn 225/SGD ĐT-GDTrH-GDTX ngày 03/02/2015 của Sở GD&ĐT Cà Mau về đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên. Sau phần báo cáo thông qua 3 tiết dạy minh họa các môn: Vật lý, Ngữ văn và Địa lý, các thành viên trong cụm tiến hành phần thảo luận theo từng bộ môn xoay quanh các vấn đề đã được nêu trên, rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế để về áp dụng thực hiện tại trường.

       * Sau đây là những hình ảnh của đợt sinh hoạt:
Tiết dạy minh họa môn Địa lý của thầy Nguyễn Bá Hẹn


Tiết dạy minh họa môn Ngữ văn của thầy Nguyễn Xuân Tuấn


Tiết dạy minh họa môn Vật lý của thầy Đặng Văn Huỳnh


Thầy Lê Văn Triều – Hiệu trưởng trường THCS Quách Văn Phẩm
đánh giá  tổng kết sinh hoạt cụm lần thứ nhất.Ông Trần Thanh Văn – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo
Nguyễn Văn Hải (PHT trường THCS Quách Văn Phẩm)

Các tin liên quan