Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015
Công văn số 400/PGDĐT ngày 16/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015.

Xem nội dung công văn dưới đây:
File đính kèm: 400-pgddt.pdf