Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015
Công văn số 400/PGDĐT ngày 16/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015.

Xem nội dung công văn dưới đây:
File đính kèm: 400-pgddt.pdf