Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015
Công văn số 400/PGDĐT ngày 16/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc cập nhật thông tin CB, GV, NV vào cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS năm 2015.

Xem nội dung công văn dưới đây:
File đính kèm: 400-pgddt.pdf