Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Công văn báo cáo EMIS - V.EMIS đầu năm 2014-2015
  
             Kính gửi:
Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH và THCS.

          Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường mầm non - mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở báo cáo phân hệ quản lý học sinh V.EMIS và thống kê EMIS kỳ đầu năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

          * Dữ liệu nộp về Phòng GD&ĐT:
           - Phân hệ quản lý học sinh (VEMIS): File có đuôi .xml(VD: TH Thi Tran.xml)
           - Thống kê đầu năm học (EMIS): File có đuôi .xls, (VD: MG Tan Dan.xls)
          * Thời gian và địa chỉ gửi báo cáo:
          Báo cáo phân hệ quản lý học sinh (VEMIS) và thống kê đầu năm (EMIS) về Phòng GD&ĐT hạn chót ngày 20/9/2014.
          Địa chỉ gửi báo cáo: Gửi trực tiếp cho đồng chí Mai Lâm Xanh hoặc hộp thư điện tử: mailamxanh.pgddamdoi@camau.edu.vn, nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ đồng chí Mai Lâm Xanh (ĐT 0918 878636) để được hướng dẫn.
 
File đính kèm: 295-pgddt.pdf