Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
DANH SÁCH XÉT TẶNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1. Ông Mai Giang Nam – Giáo viên trường THCS Phan Ngọc Hiển
2. Ông Trần Kiều Hưng – Giáo viên trường THCS Dương Thị Cẩm Vân
3. Ông Nguyễn Ngọc Tân – Giáo viên trường THCS Long Hòa
4. Bà Nguyễn Thị Hà Anh – Giáo viên trường TH Tân Tiến
File đính kèm: danh-sach-xet-tang-ngut.docx