Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
DANH SÁCH XÉT TẶNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1. Ông Mai Giang Nam – Giáo viên trường THCS Phan Ngọc Hiển
2. Ông Trần Kiều Hưng – Giáo viên trường THCS Dương Thị Cẩm Vân
3. Ông Nguyễn Ngọc Tân – Giáo viên trường THCS Long Hòa
4. Bà Nguyễn Thị Hà Anh – Giáo viên trường TH Tân Tiến
File đính kèm: danh-sach-xet-tang-ngut.docx