Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Đối chiếu nguồn kinh phí chi cá nhân 2020 Lịch đối chiếu thông báo sau
Thông báo nộp đối chiếu kho bạc chậm nhất ngày 05/10/2020
File đính kèm: bang-doi-chieu-nsnn-chi-ca-nhan-2020.xlsx