Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Đối chiếu nguồn kinh phí chi cá nhân 2020 Lịch đối chiếu thông báo sau
Thông báo nộp đối chiếu kho bạc chậm nhất ngày 05/10/2020
File đính kèm: bang-doi-chieu-nsnn-chi-ca-nhan-2020.xlsx