Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý"
Công văn số 341/PGDĐT ngày 25/9/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc tham dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

           Kính gửi:    
          - Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo;
          - Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
          - Hiệu trưởng các trường THCS.
         
         Thực hiện công văn số 2031/SGDĐT-VP ngày 22/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc tham dự Lễ khai mạc và tham quan triển lãm “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”;
          Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi đề nghị các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
          - Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tổ chức Đoàn tham quan triển lãm trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa”.
          - Thời gian triễn lãm: 05 ngày, từ ngày 27/9/2014 đến hết ngày 01/10/2014.
          Khu triển lãm mở cửa hàng ngày theo lịch sau:
          + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ  30 phút.
          + Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ  30 phút.
          - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (đường Lê Duẩn, phường 9, thành phố Cà Mau.
         Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGDĐT;
- CĐN GD huyện;
- Các trường trực thuộc (để thực hiện);
- CC Phòng GD&ĐT;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Võ Lợi
File đính kèm: 341-pgddt.pdf