Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014
          Thư mời số 449/TM-PGDĐT ngày 24/11/2014 của Phòng GD&ĐT về việc mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 449-tm-pgddt.pdf