Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014
          Thư mời số 449/TM-PGDĐT ngày 24/11/2014 của Phòng GD&ĐT về việc mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 449-tm-pgddt.pdf