Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014
          Thư mời số 449/TM-PGDĐT ngày 24/11/2014 của Phòng GD&ĐT về việc mời họp hiệu trưởng triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2014.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 449-tm-pgddt.pdf