Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Tập huấn công tác quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các chuyên đề TT HTCĐ
Công văn số 387/PGDĐT ngày 12/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức tập huấn công tác quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các chuyên đề TT HTCĐ.

  * Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 30/10/2015.
  * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 387-pgddt.pdf