Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
THAY ĐỔI THỜI GIAN CÂN ĐỐI NGUỒN KINH PHÍ
Chiều ngày 12/10/2020 lịch cân đối nguồn kinh phí các trường không làm việc. Các trường có lịch buổi chiều ngày 12/10/2020 dời đến ngày 15/10/2020 (Buổi sáng)
Không có tệp tin đính kèm!