Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
THAY ĐỔI THỜI GIAN CÂN ĐỐI NGUỒN KINH PHÍ
Chiều ngày 12/10/2020 lịch cân đối nguồn kinh phí các trường không làm việc. Các trường có lịch buổi chiều ngày 12/10/2020 dời đến ngày 15/10/2020 (Buổi sáng)
Không có tệp tin đính kèm!