Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi
     Thông báo số 555/TB-PGDĐT ngày 29/12/2014 của Phòng GD&ĐT về việc thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 555-tb-pgddt.pdf