Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi
     Thông báo số 555/TB-PGDĐT ngày 29/12/2014 của Phòng GD&ĐT về việc thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 555-tb-pgddt.pdf