Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi
     Thông báo số 555/TB-PGDĐT ngày 29/12/2014 của Phòng GD&ĐT về việc thông báo chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 555-tb-pgddt.pdf