Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2017

          Thông báo số 21/TB-PNV ngày 29/8/2017 của Phòng Nội vụ huyện Đầm Dơi về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2017.

Xem Thông báo số 21/TB-PNV đính kèm:
 
File đính kèm: 21-tb-pnv-(tb-ds-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-vc-2017)-2.pdf