Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2017

          Thông báo số 21/TB-PNV ngày 29/8/2017 của Phòng Nội vụ huyện Đầm Dơi về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2017.

Xem Thông báo số 21/TB-PNV đính kèm:
 
File đính kèm: 21-tb-pnv-(tb-ds-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-vc-2017)-2.pdf