Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo hướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015
Thông báo số 523/TB-PGDĐT ngày 27/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việchướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015.

      * Thời gian: Tập trung vào lúc 14 giờ, ngày 04/12/2015.
     * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 523-tb-pgddt.pdf