Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Thông báo hướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015
Thông báo số 523/TB-PGDĐT ngày 27/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việchướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015.

      * Thời gian: Tập trung vào lúc 14 giờ, ngày 04/12/2015.
     * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 523-tb-pgddt.pdf