Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo hướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015
Thông báo số 523/TB-PGDĐT ngày 27/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việchướng dẫn nội dung ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục 2015.

      * Thời gian: Tập trung vào lúc 14 giờ, ngày 04/12/2015.
     * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 523-tb-pgddt.pdf