Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng 2013-2014
       Thông báo số 54/TB-BTĐKT ngày 04/12/2014 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Cà Mau về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 54-tb-tdkt.pdf