Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng 2013-2014
       Thông báo số 54/TB-BTĐKT ngày 04/12/2014 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Cà Mau về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Xem thông báo dưới đây:
File đính kèm: 54-tb-tdkt.pdf