Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!
Thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV
Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV từ hạng IV lên hạng III
File đính kèm: 01-tb-hdtth-ket-qua-diem-thi-thang-hang-cdnn-gv-hang-iv-len-hang-iii.pdf