Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV
Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV từ hạng IV lên hạng III
File đính kèm: 01-tb-hdtth-ket-qua-diem-thi-thang-hang-cdnn-gv-hang-iv-len-hang-iii.pdf