Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018
Thông báo ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018
File đính kèm: 07-tb-hdtth-on-thi-thang-hang-cdnn-gv-hang--iv-len-hang-iii.pdf