Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Thông báo số điện thoại 112 làm liên lạc khẩn cấp dùng chung cho phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Công văn số 99/SY-PGDĐT ngày 21/3/2016 của Phòng GD&ĐT về việc sao y thông báo số 05/TB-STTTT ngày 16/3/2016 thông báo số điện thoại 112 làm liên lạc khẩn cấp dùng chung cho phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 99-sy-pgddt.pdf