Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo số điện thoại 112 làm liên lạc khẩn cấp dùng chung cho phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Công văn số 99/SY-PGDĐT ngày 21/3/2016 của Phòng GD&ĐT về việc sao y thông báo số 05/TB-STTTT ngày 16/3/2016 thông báo số điện thoại 112 làm liên lạc khẩn cấp dùng chung cho phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 99-sy-pgddt.pdf