Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo số điện thoại, hộp thư tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị đến hoạt động GD&ĐT
Phòng GD&ĐT tông báo số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tịn phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: 487-tb-dt-hop-thu-dien-thu-xu-ly-thong-tin-phan-anh-kien-nghi-lien-quan-den-hd-gd-2017.pdf