Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo số điện thoại, hộp thư tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị đến hoạt động GD&ĐT
Phòng GD&ĐT tông báo số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tịn phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: 487-tb-dt-hop-thu-dien-thu-xu-ly-thong-tin-phan-anh-kien-nghi-lien-quan-den-hd-gd-2017.pdf