Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Đầm Dơi năm 2017
Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Thông báo số 121/TB-UBND ngày 18/7/2017 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Đầm Dơi năm 2017.

Xem thông báo số 121/TB-UBND đính kèm dưới đây:
File đính kèm: 121-tb-ubnd-(tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2017).pdf