Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo về công tác phổ cập giáo dục, XMC các xã
Hiện nay còn một số xã chưa cập nhật phổ cập đầy đủ số liệu trên hệ thống phần mềm. Lưu ý: cập nhật mọi biểu bảng mở từng ấp cập nhật sau đó toàn xã. Đặc biệt là các bảng XMC. Đối với cấp Mầm Non, còn một số xã các em ở độ tuổi 4, 5 tuổi còn để học lớp 1 sai với độ tuổi đi học. BCĐPC đề nghị đơn vị nào sai chưa cập nhật tăng cường cập nhật và hoàn thành biên bản của huyện trước khi đoàn kiểm tra đến. (biên bản kiểm tra của huyện đính kèm)
File đính kèm: bb-kiem-tra-pcgd-xa-2020.docx