Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo về mức lãi suất chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp năm 2016
Công văn  96/SY-PGDĐT ngày 17/3/2016 của Phòng GD&ĐT Sao y thông báo số 08/TB-BHXH ngày 10/3/1016 của BHXH về mức lãi suất chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp năm 2016.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 96-sy-cv08-bhxh.pdf