Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thông báo về việc bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2016
Thông báo số 267/TB-PGDĐT ngày 25/7/2016 của Phòng GD&ĐT về việc bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2016.

* Thời gian: Mỗi đợt 3,5 ngày (1,5 ngày chính trị, 02 ngày chuyên môn).
- Đợt 1:Từ ngày 04/8/2016 đến hết ngày 07/8/2016. 
- Đợt 2:Từ ngày 08/8/2016 đến hết ngày 11/8/2016.
Khai mạc: Lúc 07 giờ 30 phút, tại các địa điểm tập huấn.

* Địa điểm: Theo địa điểm quy định của Ban tổ chức (Đính kèm thông báo này).

Xem chi tiết công văn sau:
File đính kèm: 267-tb-pgddt-(thong-bao-hocc-cm-ctr-he-2016).pdf