Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo về việc bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2016
Thông báo số 267/TB-PGDĐT ngày 25/7/2016 của Phòng GD&ĐT về việc bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2016.

* Thời gian: Mỗi đợt 3,5 ngày (1,5 ngày chính trị, 02 ngày chuyên môn).
- Đợt 1:Từ ngày 04/8/2016 đến hết ngày 07/8/2016. 
- Đợt 2:Từ ngày 08/8/2016 đến hết ngày 11/8/2016.
Khai mạc: Lúc 07 giờ 30 phút, tại các địa điểm tập huấn.

* Địa điểm: Theo địa điểm quy định của Ban tổ chức (Đính kèm thông báo này).

Xem chi tiết công văn sau:
File đính kèm: 267-tb-pgddt-(thong-bao-hocc-cm-ctr-he-2016).pdf