Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo về việc triệu tập giáo viên tập huấn giáo dục kỹ năng sống THCS năm học 2015-2016
Công văn số 395/PGDĐT ngày 13/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc triệu tập giáo viên tập huấn giáo dục kỹ năng sống THCS năm học 2015-2016.

   * Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 16/10/2015.
   * Địa điểm: Trường trung học phổ thông Hồ Thi Kỷ.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 395-pgddt.pdf