Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo về việc triệu tập giáo viên tập huấn giáo dục kỹ năng sống THCS năm học 2015-2016
Công văn số 395/PGDĐT ngày 13/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc triệu tập giáo viên tập huấn giáo dục kỹ năng sống THCS năm học 2015-2016.

   * Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 16/10/2015.
   * Địa điểm: Trường trung học phổ thông Hồ Thi Kỷ.

Xem công văn dưới đây:
File đính kèm: 395-pgddt.pdf