Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Thư mời số 226/TM-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Đầm Dơi về việc mời dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015.

      * Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/11/2015.
      * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời đính kèm: 
File đính kèm: 226-tm-ubnd.pdf