Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Thư mời dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
Thư mời số 226/TM-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Đầm Dơi về việc mời dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015.

      * Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/11/2015.
      * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời đính kèm: 
File đính kèm: 226-tm-ubnd.pdf