Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời dự lễ khai mạc, tổng kết Hội thi đồ dùng dạy học cấp mầm non
Thư mời số 225/TM-PGDĐT ngày 30/11/2015 về việc dự lễ khai mạc, tổng kết Hội thi đồ dùng dạy học cấp mầm non

        * Thời gian: - Khai mạc lúc 14 giờ, ngày 05/12/2015.
                          - Tổng kết lúc 15 giờ, ngày 06/12/2015.
        * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 525-tm-pgddt.pdf