Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời dự lễ khai mạc, tổng kết Hội thi đồ dùng dạy học cấp mầm non
Thư mời số 225/TM-PGDĐT ngày 30/11/2015 về việc dự lễ khai mạc, tổng kết Hội thi đồ dùng dạy học cấp mầm non

        * Thời gian: - Khai mạc lúc 14 giờ, ngày 05/12/2015.
                          - Tổng kết lúc 15 giờ, ngày 06/12/2015.
        * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 525-tm-pgddt.pdf