Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thư mời dự lễ khai mạc và tổng kết hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học, THCS vòng huyện
Thư mời số 428/TM-PGDĐT ngày 04/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việc dự lễ khai mạc và tổng kết hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học, THCS vòng huyện.

         * Thời gian: - Khai mạc lúc 07 giờ, ngày 13/11/2015 (Thứ sáu).
                           - Tổng kết lúc 16 giờ, ngày 15/11/2015 (Chủ nhật).
          * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.


Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 428-tm-pgddt.pdf