Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời dự lễ khai mạc và tổng kết hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học, THCS vòng huyện
Thư mời số 428/TM-PGDĐT ngày 04/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việc dự lễ khai mạc và tổng kết hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học, THCS vòng huyện.

         * Thời gian: - Khai mạc lúc 07 giờ, ngày 13/11/2015 (Thứ sáu).
                           - Tổng kết lúc 16 giờ, ngày 15/11/2015 (Chủ nhật).
          * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.


Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 428-tm-pgddt.pdf