Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Thư mời dự lễ phát động trồng cây theo Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 25/8/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy
Thư mời số 404/TM-PGDĐT ngày 21/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc dự lễ phát động trồng cây theo Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 25/8/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy.

  * Thời gian: khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/10/2015
  * Địa điểm: trường TH Phan Ngọc Hiển, khóm 2 - Thị Trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời đính kèm:
File đính kèm: 404-tm-pgddt.pdf