Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời dữ lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện
Thời gian: 14h ngày 22 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Hội trường A - Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi
Không có tệp tin đính kèm!