Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời dự tổng kết thi giáo viên giỏi cấp tiểu học vòng huyện năm học 2015-2016
Thư mời số 562/TM-PGDĐT ngày 21/12/2015 của Phòng GD&ĐT. Mời dự tổng kết thi giáo viên giỏi cấp tiểu học vòng huyện năm học 2015-2016.

       * Thời gian tổng kết: 14 giờ, ngày 25/12/2015 (thứ sáu).
       * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 562-tm-pgddt.pdf