Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời dự tổng kết thi giáo viên giỏi cấp tiểu học vòng huyện năm học 2015-2016
Thư mời số 562/TM-PGDĐT ngày 21/12/2015 của Phòng GD&ĐT. Mời dự tổng kết thi giáo viên giỏi cấp tiểu học vòng huyện năm học 2015-2016.

       * Thời gian tổng kết: 14 giờ, ngày 25/12/2015 (thứ sáu).
       * Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 562-tm-pgddt.pdf