Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời Hội nghị hiệu trưởng triển khai kế hoạch tháng 5 và 6 năm học 2015 - 2016
Thư mời số 131/TM-PGDĐT ngày 11/4/2016 của Phòng GD&ĐT về việc Hội nghị hiệu trưởng triển khai kế hoạch tháng 5 và 6 năm học 2015 - 2016.

  * Thời gian: Khai mạc Hội nghị lúc 14 giờ, ngày 27/4/2016 (thứ tư).
  * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem chi tiết thư mời dưới đây:
File đính kèm: 131-tm-pgddt.pdf