Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thư mời Hội nghị sơ kết năm học 2015 - 2016
Thư mời số 11/TM-PGDĐT ngày 11/01/2016 của Phòng GD&ĐT về việc Hội nghị sơ kết năm học 2015 - 2016.

  * Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/01/2016 (Thứ hai).
  * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới dây:
File đính kèm: 11-tm-pgddt.pdf