Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời Hội nghị sơ kết năm học 2015 - 2016
Thư mời số 11/TM-PGDĐT ngày 11/01/2016 của Phòng GD&ĐT về việc Hội nghị sơ kết năm học 2015 - 2016.

  * Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/01/2016 (Thứ hai).
  * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới dây:
File đính kèm: 11-tm-pgddt.pdf