Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN trường học năm học 2014 - 2015
 
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học trong huyện
 
          Nhằm đánh giá công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN trường học năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT kết hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN trường học năm học 2013-2014 đồng thời triển khai chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào TTN trường học năm học 2014-2015 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
          1. Thành phần tham dự
          - Giáo viên - Tổng phụ trách đội.
          - Bí thư chi đoàn.
          2.Thời gian
          Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/9/2014.
          3. Địa điểm
         Tại Hội  trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
         Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học cử đại biểu đi dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian, địa điểm và chuẩn bị ý kiến đóng góp thảo luận đạt hiệu quả cao nhất.
 
Nơi nhận:                                                       
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Võ Lợi
File đính kèm: 337-pgddt.pdf