Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017
Thư mời số 309/TM-PGDĐT ngày 18/8/2016 của Phòng GD&ĐT về Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017.

* Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/8/2016 (thứ năm).
* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy huyện Đầm Dơi.

Xem nội dung thư mời dưới đây:
File đính kèm: 309-tm-pgddt-(hoi-nghi-tong-ket-15-16).pdf