Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thư mời hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non, THCS năm học 2015-2016
Thư mời số 331/TM-PGDĐT ngày 17/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non, THCS năm học 2015-2016.

* Thời gian:
     - Mầm non - mẫu giáo : Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 23/9/2015 (thứ tư).   
     - Trung học cơ sở      : Khai mạc lúc 14 giờ, ngày 23/9/2015 (thứ tư).

* Địa điểm:
       Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.
File đính kèm: 331-tm-pgddt.pdf