Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non, THCS năm học 2015-2016
Thư mời số 331/TM-PGDĐT ngày 17/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non, THCS năm học 2015-2016.

* Thời gian:
     - Mầm non - mẫu giáo : Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 23/9/2015 (thứ tư).   
     - Trung học cơ sở      : Khai mạc lúc 14 giờ, ngày 23/9/2015 (thứ tư).

* Địa điểm:
       Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.
File đính kèm: 331-tm-pgddt.pdf