Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016
Thư mời số 291/TM-PGDDT ngày 08/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016.
   
  * Khai mạc: Váo lúc 14 giờ, ngày 14/9/2015
   * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Đầm Dơi.
File đính kèm: 291-tm-pgddt.pdf