Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016
Thư mời số 291/TM-PGDDT ngày 08/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016.
   
  * Khai mạc: Váo lúc 14 giờ, ngày 14/9/2015
   * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Đầm Dơi.
File đính kèm: 291-tm-pgddt.pdf