Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thư mời tiếp đoàn kiểm tra công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2015
Thư mời số 452/TM-PGDĐT ngày 06/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việc tiếp đoàn kiểm tra công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2015.

         * Thành phần: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo.
         * Thời gian: 08 giờ, ngày 11/11/2015.
         * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 452-tm-pgddt.pdf