Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời tiếp đoàn kiểm tra công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2015
Thư mời số 452/TM-PGDĐT ngày 06/11/2015 của Phòng GD&ĐT về việc tiếp đoàn kiểm tra công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2015.

         * Thành phần: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo.
         * Thời gian: 08 giờ, ngày 11/11/2015.
         * Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 452-tm-pgddt.pdf