Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT GẮN LIỀN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
Thư mời về việc làm việc với đoàn kiểm tra công tác phổ cập năm 2014
     Thư mời số 20/TM-PGDĐT ngày 13/01/2015 của Phòng GD&ĐT về việc làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCGDMN, PCGDTH-CMC, PCGDTH ĐĐT và PCGDTHCS năm 2014.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 20-tm-pgddt.pdf