Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017)
Thư mời về việc làm việc với đoàn kiểm tra công tác phổ cập năm 2014
     Thư mời số 20/TM-PGDĐT ngày 13/01/2015 của Phòng GD&ĐT về việc làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCGDMN, PCGDTH-CMC, PCGDTH ĐĐT và PCGDTHCS năm 2014.

Xem thư mời dưới đây:
File đính kèm: 20-tm-pgddt.pdf