Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Tuyển dụng lại viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đầm Dơi đối với những trường hợp khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
File đính kèm: tbub-129-tuyen-dung-lai.pdf