Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Về việc quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác CSSKBĐ
Chậm nhất ngày 15/12/2020
File đính kèm: vv-quyet-toan-kp-csskbd(1)(1).pdf